Meldpunt Discriminatie 
Gebruiksvoorwaarden
Welkom bij het Meldpunt Discriminatie
Door dit document te verzenden, stem je ermee in dat de door jou ingevoerde gegevens automatisch voor verwerking worden doorgestuurd naar de diensten bevoegd voor de strijd tegen discriminatie, promotie van diversiteit en de bevordering van gelijkheid vrouw-man, zowel van het Federaal ABVV als van de intergewestelijke afdelingen.
De gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat :
  • deze persoonsgegevens enkel ingezameld en verwerkt kunnen worden om te antwoorden op de door jou gestelde vragen;
  • de persoonsgegevens niet meegedeeld zullen worden aan derden die vreemd zijn aan de organisatie noch voor commerciŽle doeleinden gebruikt zullen worden,
  • je het recht hebt je persoonlijke gegevens te controleren, je de juistheid ervan kunt nagaan en je eventuele fouten in dat verband kan laten corrigeren.
Het ABVV kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het gevolg dat gegeven wordt aan foutieve of verkeerde verklaringen die d.m.v. dit formulier in het systeem ingebracht werden.
Ik ga akkoord - Ik ga niet akkoord