Meldpunt syndicale vrijheden 
Mijn gegevens
Hulp nodig
Naam : * Voornaam : *
Adres :
E-mail :
Ontvang een kopie via mail
Tel : Gsm :
Taal code : fransnederlands*
 
Ik ben
van de centrale * van het gewest *
Ik wil een conflict melden bij : 
Onderneming : *
Adres :
dat plaats vond op : *
Het gaat om : ( een of meerdere aan te vinken)*
een staking met
    een piket
    een bedrijfsbezetting door de werknemers
    een procedure op eenzijdig verzoekschrift door de werkgever met
        tussenkomst van een deurwaarder
        oplegging van een dwangsom
        derdenverzet tegen de beslissing in kort geding
een lock-out door de werkgever van (een deel van) het personeel
een onrechtmatig ontslag van
    een lid van de OR of het CPBW
    een kandidaat bij de sociale verkiezingen
    een vakbondsafgevaardigde
    een militant
Deze feiten deden zich voor :
Volgende acties zijn gepland :
Ik zou willen dat : ( een van beide of beide aanvinken )
met mij contact wordt opgenomen
deze informatie wordt verspreid
(*) verplichten velden